Summary
تست هیدرواستاتیک سیلندرهای کامپوزیتی و آلومینیومService Typeخدمات آتش نشانی
Provider Nameایمن تیام سپاهان, Telephone No.40337400
Descriptionشرکت ایمن تیام سپاهان دارای بخش آزمایشگاه تست هیدرواستاتیک انواع سیلندرها از جمله تست هیدرواستاتیک سیلندرهای کامپوزیتی و آلومینیوم می باشد که در این مقاله سایر خدمات آزمایشگاه به شرح ذیل می شود :

شرکت ایمن تیام سپاهان دارای بخش  آزمایشگاه تست هیدرواستاتیک  انواع سیلندرها از جمله  تست هیدرواستاتیک سیلندرهای کامپوزیتی و آلومینیوم می باشد که در این مقاله سایر خدمات آزمایشگاه به شرح ذیل می شود :

آزمون و بازرسی دوره ای سیلندرهای کامپوزیتی گاز مطابق با استادارد INSO14953   ( گواهینامه ها )

آزمون و بازرسی دوره ای سیلندرهای گاز آلیاژ آلومینیومی بدون درز مطابق با استادارد ISIRI6792  ( گواهینامه ها )

تست هیدرواستاتیک (هیدروتست) فرآیندی است که تجهیزاتی از قبیل سیستم های لوله کشی، سیلندر گاز، بویلر ها ، و لوله های تحت فشار جهت دوام و نشتی مورد آزمایش قرار می گیرند.

تست هیدرواستاتیک سیلندرهای کامپوزیتی و آلومینیوم

 

تست هیدرواستاتیک اغلب پس از خاموشی و تعمیرات به جهت حصول اطمینان ازکارکرد صحیح و مناسب تجهیزات پس از راه اندازی مجدد، لازم است.

انجام این فرآیند این اطمینان را حاصل می سازد که سیستم در فشار مذکور به درستی کار کرده و از هزینه های گزاف مالی و انسانی ممانعت می سازد.

اگر چه هیدروتست یک تست غیر مخرب محسوب می شود ، اما اگر تست هیدرواستاتیک از فشار مشخص شده ی تجهیزات فراتر رود باعث گسیختگی و شکست در آن ها می شود.

شامل بازرسی چشمی داخلی و خارجی، آزمون های هیدرواستاتیک و ضریب انبساط حجمی ، بازرسی گلویی سیلندر، آزمون های تکمیلی توزین و ضخامت سنجی، بازرسی شیر و …با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات.