دانشنامه|تولید کننده مایعات خاموش کننده آتش|خدمات ایمنی و آتش نشانی|
مشاوره و خدمات آتش نشانی|آزمایشگاه همکار آتش نشانی|خاموش‌کننده‌های پودری|آزمایشگاه همکار

شارژ کپسول آتش‌ نشانی

شارژ کپسول آتش‌ نشانی و ضرورت انجام آن + بهترین برندهای کپسول آتش نشانی

شارژ کپسول آتش نشانی ازجمله اقداماتی است که باید بسیار به آن توجه کرد و برنامه زمانی مناسبی زا برای انجام آن تنظیم نمود. بسیاری از افراد گمان میکنند با یک بار خرید کپسول آتش نشانی

ادامه مطلب

اطفاء حریق در بنا های تاریخی

اطفاء حریق در بنا های تاریخی

در بعضی از بناهای خاص در ایران همچون موزه فرش، مرکز اسناد و کتابخانه ملی و موزه‌های جدید در حال احداث ، اطفاء به‌ صورت هوشمند و اتوماتیک ، با ایجاد نوعی عایق بر آتش موجب اطفا حریق استفاده میشود .

ادامه مطلب

اسپرینکلر چیست ؟

اسپرینکلر چیست ؟

اسپرینکلر به این معنای سیستم‌های پاشش آب به منظور کنترل آتش سوزی یا سرکوب آتش است، زمانی که توانایی آتش نشانان برای فراهم کردن جریان آب مناسب برای اطفا آتش سوزی محدود است.

ادامه مطلب