خدمات ایمنی و آتش نشانی|خاموش‌کننده‌های پودری|خرید کپسول آتش نشانی|تولید کننده مایعات خاموش کننده آتش|آزمایشگاه همکار آتش نشانی|تست هیدرو استاتیک

اطفاء حریق در بنا های تاریخی

اطفاء حریق در بنا های تاریخی

در بعضی از بناهای خاص در ایران همچون موزه فرش، مرکز اسناد و کتابخانه ملی و موزه‌های جدید در حال احداث ، اطفاء به‌ صورت هوشمند و اتوماتیک ، با ایجاد نوعی عایق بر آتش موجب اطفا حریق استفاده میشود .

ادامه مطلب

اسپرینکلر چیست ؟

اسپرینکلر چیست ؟

اسپرینکلر به این معنای سیستم‌های پاشش آب به منظور کنترل آتش سوزی یا سرکوب آتش است، زمانی که توانایی آتش نشانان برای فراهم کردن جریان آب مناسب برای اطفا آتش سوزی محدود است.

ادامه مطلب