شارژ کپسول آتش نشانی|خدمات ایمنی و آتش نشانی|مشاوره و خدمات آتش نشانی|تست هیدرو استاتیک|آزمایشگاه همکار|تولید کننده مایعات خاموش کننده آتش |خاموش‌کننده‌ها

اطفاء حریق در بنا های تاریخی

اطفاء حریق در بنا های تاریخی

در بعضی از بناهای خاص در ایران همچون موزه فرش، مرکز اسناد و کتابخانه ملی و موزه‌های جدید در حال احداث ، اطفاء به‌ صورت هوشمند و اتوماتیک ، با ایجاد نوعی عایق بر آتش موجب اطفا حریق استفاده میشود .

ادامه مطلب