به اطلاع شما عزیزان می رسانیم ؛

طبق تائیدیه اداره استاندارد استان تهران ، شرکت ایمن تیام سپاهان ازاین پس درزمینه های کاری (INSO 6792 -INSO 18753 – ISIRI 9424-2 INSO 14953 -ISIRI 3434) می تواند جهت آموزش وصدورگواهینامه آموزشی برای کارآموزان فعالیت نماید .

جهت هماهنگی ، با شماره های ۰۲۱۴۰۳۳۷۴۰۰ و ۰۲۱۴۰۳۳۴۷۰۰ تماس بگیرید.