شرکت ایمن تیام سپاهان

شرکت ایمن تیام سپاهان (سهامی خاص) بالغ بر بیست و اندی سال در زمینه های ایمنی ، آتش نشانی ، آزمایشگاه ، آزمایشگاه فوم و پودر ، شارژ و نگهداری انواع خاموش کننده های آتش و همچنین خرید و فروش خاموش کننده ها فعالیت دارد و هم اکنون یکی از بهترین شرکت ها در این زمینه میباشد. مدیریت توانا و با دانش روز و همچنین کادر فنی و مهندسین با تجربه ، اخذ گواهینامه های ISO و NFPA و دریافت گواهینامه های مختلف از سازمان ها و ارگان های ذی صلاح و محیط بی نظیر کارخانه که در کشور بی رقیب است خود گواه این موضوع میباشد. حضور مستمر در نمایشگاه های داخلی و بین المللی و همچنین اعطای تندیس بهترین شرکت در زمینه شارژ خاموش کننده آتش در سال 94 بیانگر گوشه ای از موفقیت های شرکت ایمن تیام سپاهان می باشد .

ایمن تیام سپاهان

تندیس برترین شرکت شارژ خاموش کننده آتش

حضور مستمر در نمایشگاه های داخلی و بین المللی و همچنین اعطای تندیس برترین شرکت شارژ خاموش کننده آتش در سال 94 بیانگر گوشه ای از موفقیت های شرکت ایمن تیام سپاهان است.

ایمن تیام سپاهان