Summary
انواع کپسول های آتش نشانی Service Typeخدمات آتش نشانی
Provider Nameایمن تیام سپاهان, Telephone No.40337400
Descriptionکپسول آتش نشانی کف ( فوم ) برای اطفاء حریق مایعی است که روی مواد در حال اشتعال را می پوشاند و مانع از برخاستن گاز قابل اشتعال از روی مواد می شود و از رسیدن اکسیژن به آتش جلوگیری می شود.

کپسول آتش نشانی کف ( فوم ) برای اطفاء حریق مایعی است که  روی مواد در حال اشتعال را می پوشاند و مانع از برخاستن گاز قابل اشتعال از روی مواد می شود و از رسیدن اکسیژن به آتش جلوگیری  می شود.

کف های مورد مصرف دراطفاء حریق که آنواع پروتئینی آن از تخمیر آلایش های دامی غیر خوراکی نظیر : خون ، شاخ ، پشم و … وانواع شیمیایی آن از ترکیب برخی مواد شیمیایی خاص تهیه می شود، در هنگام پاشیده شدن توسط سر لوله کفساز باهوا وآب مخلوط شده وحباب ایجاد می نماید .

آتش نشانی کف 1

در ویدئوی ذیل برای خاموش کردن آتش ، استفاده از دو نوع خاموش کننده های کف با خاموش کننده بیوورسال مقایسه شده است :

کاربرد کپسول آتش نشانی کف ( فوم )

فراونی گسترش کف در هنگام استفاده ، می تواند روی حریق را پوشانده ومانع رسیدن اکسیژن وصعود گازهای ناشی از حریق می گردد . نکته مهم ،در استفاده از کف ؤ توسعه خوب آن وپخش شدن روی سطح ماده مشتعل مخصوصاَ مایعات قابل اشتعال بدلیل سبکی آنها می شود .

این کپسول دارای مایعی است که جهت اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال کاربرد دارد و دلیل اصلی استفاده از کف جهت اطفاء مایعات قابل اشتعال این است که، مایعات قابل اشتعال جرم حجمی یا چگالی کمتراز آب دارند .

و در صورتی که مشتعل شوند و قصد خاموش کردن آنها را با آب داشته باشیم به علت سبکی در سطح آب قرار گرفته و روی آن گسترش پیدا می کنند که این مورد در عمل باعث گسترش حریق شده و موجب می شود که نیروهای آتش نشان توفیقی جهت مهار حریق بدست نیاوردند.

کپسول آتش نشانی کف ( فوم )

پس جهت اطفاء مایعات قابل اشتعال از کف یا فوم آتش نشانی استفاده می شود که همانند پتوئی سطح حریق را پوشانده و موجب اطفاء حریق می شود

طبقه بندی انواع  فوم  آتش نشانی (نرخ انتشار):

1- فوم های با قابلیت گسترش اندک (نرخ انتشار کم)

فوم هائی مانند  AFFF که دارای نرخ انتشار کمتر از 20 برابر  می باشند ، دارای ویسکوزیته کمی هستند و به طور متحرک می‌باشند  .

می‌توانند به سرعت مناطق بزرگی را تحت پوشش قرار دهند.

2- فوم های با قابلیت گسترش متوسط  (نرخ انتشار متوسط)

اين فوم ها دارای نسبت گسترشی 20 تا 100 برابر می باشند.

3- فوم هایی با  قابلیت گسترش زیاد (نرخ انتشار زیاد)

این نوع از فوم ها دارای عدد انبساطی بیش از 200-1000 میباشند و برای اماکن و فضاهای محصوری .

زیرا در صورت وقوع آتش سوزی در آن‌ها نیاز به خاموش کردن خیلی سریع آتش  می باشد .

4- فوم هایی مقاوم در برابر الکل

در این فوم ها یک لایه ی محافظ ما بین فوم و سطح  در حال سوختن تشکیل  شده است .  که این خاصیت   باعث جلوگیری از تجزیه فوم توسط الکل در حین آتش سوزی خواهد شد .

شرکت ایمن تیام  سپاهان عرضه کننده خاموش کننده کف ( فوم ) در اوزان مختلف می باشد .

شارژ کپسول آتش نشانی کف ( فوم ) در این مجموعه عظیم  ،  با بهترین مواد کف و طبق استاندارد NFPA صورت می گیرد .

فروش انواع خاموش کننده های کف ( فوم )

کپسول آتش نشانی 10 کیلویی فوم ( مایع کف )

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • کپسول آتش نشانی 10 کیلویی فوم
 • جنس : ورقه فولاد
 • حجم : 10 لیتر
 • نوع مواد : فوم (مواد شیمیایی مرطوب)
 • کاربرد : جهت اطفای حریق ناشی از گازها، مایعات قابل اشتعال، جامدات معمولی و روغن های قابل اشتعال

کپسول آتش نشانی 25 کیلویی فوم ( مایع کف )

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • کپسول آتش نشانی 25 کیلویی فوم
 • جنس : ورقه فولادکپسول آتش نشانی 25 کیلویی فوم
 • حجم : 25 لیتر
 • نوع مواد : فوم (مواد شیمیایی مرطوب)
 • کاربرد : جهت اطفای حریق ناشی از گازها، مایعات قابل اشتعال، جامدات معمولی و روغن های قابل اشتعال

کپسول آتش نشانی 4 کیلویی فوم ( مایع کف )

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • کپسول آتش نشانی 4 کیلویی فوم
 • جنس : ورقه فولاد
 • حجم : 4 لیتر
 • نوع مواد : فوم (مواد شیمیایی مرطوب)
 • کاربرد : جهت اطفای حریق ناشی از گازها، مایعات قابل اشتعال، جامدات معمولی و روغن های قابل اشتعال

کپسول آتش نشانی 50 کیلویی فوم ( مایع کف )

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • کپسول آتش نشانی 50 کیلویی فوم
 • جنس : ورقه فولاد
 • حجم : 50 لیتر
 • نوع مواد : فوم (مواد شیمیایی مرطوب)
 • کاربرد : جهت اطفای حریق ناشی از گازها، مایعات قابل اشتعال، جامدات معمولی و روغن های قابل اشتعال

کپسول آتش نشانی ۶ کیلویی فوم ( مایع کف )

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
 • کپسول آتش نشانی ۶ کیلویی فوم
 • جنس : ورقه فولاد
 • حجم : 6 لیتر
 • نوع مواد : فوم (مواد شیمیایی مرطوب)
 • کاربرد : جهت اطفای حریق ناشی از گازها، مایعات قابل اشتعال، جامدات معمولی و روغن های قابل اشتعال