Summary
تست هیدرواستاتیک کپسول آتش نشانی Service Typeخدمات آتش نشانی
Provider Nameایمن تیام سپاهان, Telephone No.40337400
Descriptionشرکت ایمن تیام سپاهان دارای بخش آزمایشگاه تست هیدرواستاتیک کپسول آتش نشانی می باشد که در این بخش خدمات ذیل ارائه داده می شود:

شرکت ایمن تیام سپاهان دارای بخش  آزمایشگاه تست هیدرواستاتیک کپسول آتش نشانی می باشد که در این بخش خدمات ذیل ارائه داده می شود:

آزمون و بازرسی دوره ای سیلندرهای بدون درز و جوشکاری شده بر اساس استانداردهای ملی ایران 6792 و 18753

شامل بازرسی چشمی داخلی و خارجی، آزمون های هیدرواستاتیک و انبساط حجمی ، بازرسی گلویی سیلندر، آزمون های تکمیلی توزین و ضخامت سنجی، بازرسی شیر و …با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات.

همچنین شرکت ایمن تیام سپاهان دارای گواهینامه 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و آزمایشگاه همکار استاندارد می باشد.

آلیاژ سیلندرهای گاز با توجه به خواص شیمیایی گاز موجود در آنها و تحت فشار بودن، به مرور زمان دچار خوردگی و خستگی می شود بدین منظور کنترل و بازرسی دوره ای سیلندرها از الزامات بسیار پر اهمیت در استفاده از کپسول های گاز می باشد.

آزمون دوره ای سیلندرهای گاز ( تست هیدرواستاتیک کپسول های آتش نشانی ) با توجه به متریال سیلندرها و یکپارچه بودن یا درزدار بودن مطابق با استانداردهای گوناگون انجام می شود .

در شرکت ایمن تیام سپاهان علاوه بر انجام تست هیدرواستاتیک کپسول های آتش نشانی ، شارژ کپسول آتش نشانی هم صورت می گیرد .

فهرست روشهای اجرایی برای آزمون و بازرسی دوره ای استاندارد 6792 (تست هیدرواستاتیک) به شرح زیر می باشد:

  1. شناسایی ( تعیین هویت ) سیلندر و آماده سازی برای بازرسی و آزمون
  2. تخلیه فشار
  3. بازرسی چشمی خارج سیلندر
  4. بازرسی چشمی داخل سیلندر
  5. تایید وزن سیلندر
  6. بازرسی رزوه های گلویی سیلندر
  7. آزمون فشار هیدرواستاتیک یا بررسی التراسونیک ( تست هیدرواستاتیک )
  8. بازرسی شیر و دیگر متعلقات
  9. عملیات نهایی